Wandelsport Vlaanderen nummer 3494
Wandelclub " de Schooiers" Wichelen VZW
Sponsored by
Hoe lid worden?

Vanzelfsprekend kunt u eerst enkele keren gaan wandelen, vooraleer u beslist
zich aan te sluiten. Het secretariaat bezorgt u graag alle nodige informatie voor
de komende weken.
Indien u beslist om lid te worden, geef dan onderstaande gegevens door aan de
secretarissen. Zij zullen u graag te woord staan voor bijkomende info.
Naargelang het ziekenfonds kan u uw lidgeld gedeeltelijk tot volledig terug
trekken.

Contact info : Secretaressen Andrée of Monda
                       Tel: 052/424596 of 053/804689
e-mail: secretariaat@deschooiers.be
Betalingen op: BE08-1430-7151-9013 van vzw de Schooiers

Lidgeld bedraagt bedraagt 13 euro per persoon. 
Gezinnen met kinderen onder de 12 jaar betalen 33 euro. Kinderen ontvangen
geen gratis T-shirt. Indien in dit geval de T-shirt toch gewenst is dan bedraagt de
inschrijving 13 euro per kind zoals voor 12 jarigen.

Volgende gegevens zijn nodig bij inschrijving
Naam  Voornaam
Adres: Straat - Gemeente
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Telefoon/GSM nr
Kledijmaat: nodig bij eerste inschrijving voor gratis T-shirt
Klik hier om online in te schrijven

Wat houdt dit lidgeld in?
dLidmaatschap wandelclub “de Schooiers” Wichelen vzw.
Lidmaatschap Wandelsport Vlaanderen.
GRATIS T-shirt bij eerste aansluiting. (Uitgezonderd kinderen - indien wel een T-
shirt gewenst, bedraagt de inschrijving 13 euro per kind zoals voor 12 jarigen.)
Verzekering op alle tochten, georganiseerd door een bij Wandelsport Vlaanderen
aangesloten wandelclub.
Verzekering op alle eigen organisaties (busreizen, vergaderingen,
wandeltochten...)
Het boek "Walking in Belgium" aan verminderde prijzen
Nieuwsbrief met nuttige tips i.v.m. onze activiteiten.
Voordeeltarieven bij busreizen, jaarfeest…. 
U merkt al dadelijk dat voor dit lidgeld heel wat wordt aangeboden. Wij vragen
onze leden (zich fit te houden door) regelmatig te gaan wandelen en voor wie wil
een handje toe te steken bij onze eigen organisaties. Onze vrijwilligers krijgen
naar gelang hun aanwezigheid korting op het ledenfeestdiner.

Lid worden  - lidgelden