Wandelsport Vlaanderen nummer 3494
Wandelclub " de Schooiers" Wichelen VZW
Sponsored by
Verzekering Lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

Elk lid van Wandelclub “de Schooiers” Wichelen VZW, met een geldige lidkaart, en die ingeschreven is voor een wandeling bij een club van een erkende wandelsportfederatie (Aktivia - Vwf - Vvrs - Vwoc - Ffbmp - Vgds) is verzekerd voor een ongeval overkomen tijdens de wandeling zelf, maar ook op de heen- en terugreis naar en van de startplaats. 

Zorg ervoor dat je steeds enkele klevertjes van jouw ziekenfonds en een geldige lidkaart van Wandelclub “de Schooiers” Wichelen VZW bij je hebt.


→ Wat te doen bij een ongeval (op administratief vlak)?

U bent slachtoffer van een ongeval:
Neem onmiddellijk contact op met een verantwoordelijke van de organiserende club die uw lidkaart en controlekaart zal vragen als bewijs van de  inschrijving op de tocht. Hij zal een ongevalaangifte opstellen. Die bestaat enerzijds uit algemene inlichtingen en anderzijds uit een "geneeskundig getuigschrift" dat uw behandelende dokter moet invullen en dat u binnen de 48 uur doorstuurt naar Aktivia, Industrielaan 11 - 9990 Maldegem.

˃ Kleef een klevertje van uw ziekenfonds op het aangifteformulier
˃ De ongevalaangifte wordt door de organiserende club naar Aktivia gestuurd. Het door de dokter ingevulde geneeskundig  getuigschrift stuurt u zelf door naar Aktivia
˃ Indien daags na het ongeval blijkt dat een doktersbezoek niet nodig is dan geeft u binnen de 48 uur een seintje aan de organiserende club met de melding dat de aangifte niet moet doorgestuurd worden en zonder gevolg is.
˃ Na de ongevalaangifte ontvangt u een ontvangstmelding van de aangifte en het dossiernummer. Verwittig ook uw club secretaris om uw dossier te kunnen opvolgen.

Informatie:
˃ Onze verzekering via Aktivia is een aanvullende verzekering wat o.a. inhoudt dat enkel de oplegkosten vergoed worden na een tussenkomst van de mutualiteit. U dient dus alle doktersbriefjes bij het ziekenfonds in te leveren dat een attest zal afleveren aangaande de oplegkosten. Dit attest dient aan Aktivia bezorgd te worden.
˃ Wenst u meer informatie, raadpleeg dan de secretaris van Wandelclub “de Schooiers” Wichelen VZW
Verzekering - wat bij een ongeval