Bestuur

Annie Maddens
Voorzitster
Algemene coördinatie
Meerdaagse reizen

Busuitstappen
0495 26 51 34
093 66 02 62

Monda Venneman
Secretariaat
Ledenbeheer
Contact met gemeente
en Wandelsport Vlaanderen
053 80 46 89
Genia Lippinois
Penningmeester
en Facebook
Peter Van Den Berge
Verantwoordelijke
Public Relations
en Facebook
Ronny Haentjens
Materiaalmeester
Ivan Roggeman
Materiaalmeester
Elsie Moerenhout
Catering