Bestuur

Annie Maddens
Voorzitster
Algemene coördinatie
Meerdaagse reizen

0495 26 51 34
093 66 02 62

Monda Venneman
Secretariaat
Ledenbeheer
Contact met gemeente
en Wandelsport Vlaanderen
053 80 46 89

Stijn Huijghe

Penningmeester
Boekhouding

Ronny Haentjens
Materiaalmeester
Vervoer
Ivan Roggeman
Catering
Elsie Moerenhout
Catering

Judith Heynderycx

Eendaagse busreizen

Freddy Malyster