Privacy GDPR

Wet op de privacy - GDPR (General Data Protection Regulation)

Als wandelclub “De Schooiers vzw” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien jullie na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebben hierover of contact met ons wensen op te nemen kan dit via onze contactgegevens:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Je persoonsgegevens worden door wandelclub “De Schooiers” VZW verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:
  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van wandelclub “De Schooiers” (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor voorgaande doelstellingen:
  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer - Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
 • Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Publicatie van foto’s op onze website:

 • Foto's waar je erkenbaar op staat kunnen op eenvoudig verzoek van onze website verwijderd worden. 
 • Ook kunt ge vragen om geen foto's te publiceren waarop jij prominent afgebeeld staat.