Verzekering

Nieuwe werkwijze verzekeringen vanaf 01.01.2022
► Ethias verzekeringen via makelaar Callant verzekeringen (en niet meer via Arena)
   > Handleiding Ethias verzekeringen
   > Aangifteformulier ongeval

 • Aangifte moet digitaal gebeuren.
 • Medisch attest wordt op papier ingevuld door de arts.
 • Apart formulier voor leden en niet-leden.
 • Formulier lichamelijke ongevallen en formulier burgerlijke aansprakelijkheid zijn hetzelfde.
 • Brilschade: enkel bij leden en als er tevens lichamelijk letsel is.

Tijdens welke activiteiten is men verzekerd?

 • Niet-leden: verzekerd op een erkende wandeltocht georganiseerd door WSVL-club of federatie en enkel tijdens de wandeling zelf
 • Leden:
 • individuele wandelingen
 • op weg van en naar een georganiseerde tocht
 • op de georganiseerde wandeling mits een geldig inschrijfbewijs
 • nevenactiviteit: occasionele fietstocht, barbecue, ledenfeest, … met uitzondering van hoog-risicosport
 • wandelongeval op reis, zowel binnen- als buitenland

Wat moet men doen bij ongeval bij een georganiseerde wandeltocht?                 

 1. Nagaan of er een inschrijfkaart (niet-leden) of betaalbewijs (leden) aanwezig is. Is dit niet aanwezig kan de verzekering geweigerd worden
 2. Leden: krijgen een digitale ongevalsaangifte van hun eigen club of downloaden deze via de website. Dit moet via mail. De velden kunnen ingevuld worden via pc. Het slachtoffer vult alles zelf in en verstuurt het document via de knop “verzenden” onderaan het formulier. Als er een veld niet werd ingevuld kleurt het veld rood en kan het niet verzonden worden. Bij deze mail voeg je ook het gescande medisch attest. Een foto van het attest toevoegen kan ook. Let er op dat je formulier geopend is in Acrobat Reader en niet via Edge.
 3. Niet-leden: de organiserende club bezorgt via mail een ongevalsaangifte voor niet-leden of verwijst het niet-lid door naar de website waar ze zelf het formulier kunnen downloaden. Bij het indienen voegt men ook de scan van het medisch attest toe.

Informatie:

 • Onze verzekering via Wandelsport Vlaanderen is een aanvullende verzekering wat o.a. inhoudt dat enkel de oplegkosten vergoed worden na een tussenkomst van de mutualiteit. U dient dus alle doktersbriefjes bij het ziekenfonds in te leveren dat een attest zal afleveren aangaande de oplegkosten. Dit attest dient aan Wandelsport Vlaanderen bezorgd te worden.
 • Wenst u meer informatie, raadpleeg dan het secretariaat.