Verzekering

Lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

Elk lid van Wandelclub “de Schooiers” Wichelen VZW, met een geldige lidkaart van Wandelsport Vlaanderen, en die ingeschreven is voor een wandeling bij een club van een erkende wandelsportfederatie (Wandelsport Vlaanderen - Vwf - Vvrs - Vwoc - Ffbmp - Vgds) is verzekerd voor een ongeval overkomen tijdens de wandeling zelf, maar ook op de heen- en terugreis naar en van de startplaats. Belangrijk is wel dat je een inschrijfbewijs van de tocht kunt voorleggen!
Zorg ervoor dat je steeds enkele klevertjes van jouw ziekenfonds en een geldige lidkaart van Wandelclub “de Schooiers” Wichelen VZW bij je hebt.
Als lid ben je ook verzekerd bij de individuele beoefening van de wandelsport (bv. op zondag een vaste wandelroute wandelen of in het bos of de duinen gaan wandelen...) Te voet naar de winkel gaan is geen wandelsport!

Wat te doen bij een ongeval?  (op administratief vlak)

Neem onmiddellijk contact op met een verantwoordelijke van de organiserende club die uw lidkaart en betaalbewijs/controlekaart zal vragen als bewijs van de  inschrijving op de tocht. Hij zal een ongevalsaangifte opstellen. Die bestaat enerzijds uit algemene inlichtingen en anderzijds uit een "geneeskundig getuigschrift" dat uw behandelende dokter moet invullen en dat u binnen de 48 uur doorstuurt naar Wandelsport Vlaanderen, Industrielaan 11 - 9990 Maldegem.

  • Kleef een klevertje van uw ziekenfonds op het aangifteformulier.
  • De ongevalsaangifte wordt door de organiserende club naar Wandelsport Vlaanderen gestuurd.
  • Het door de dokter ingevulde geneeskundig getuigschrift stuurt u zelf door naar Wandelsport Vlaanderen.
  • Indien daags na het ongeval blijkt dat een doktersbezoek niet nodig is dan geeft u binnen de 48 uur een seintje aan de organiserende club met de melding dat de aangifte niet moet doorgestuurd worden en zonder gevolg is.
  • Na de ongevalsaangifte ontvangt u een ontvangstmelding van de aangifte en het dossiernummer.
  • Verwittig ook uw clubsecretaris Monda Venneman om uw dossier te kunnen opvolgen. (tel 053 80 46 89 na 18h)

Informatie:

  • Onze verzekering via Wandelsport Vlaanderen is een aanvullende verzekering wat o.a. inhoudt dat enkel de oplegkosten vergoed worden na een tussenkomst van de mutualiteit. U dient dus alle doktersbriefjes bij het ziekenfonds in te leveren dat een attest zal afleveren aangaande de oplegkosten. Dit attest dient aan Wandelsport Vlaanderen bezorgd te worden.
  • Wenst u meer informatie, raadpleeg dan het secretariaat.

Wandelsport Vlaanderen heeft een uitgebreide ledenverzekering:

     ► Klik hier voor de volledige polis